STOPNIE STRAŻACKIEStopnie strażackie (pożarnicze) - tytuły strażaków oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii. Oznaki stopni strażackich nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak we wojsku nosi się je na mundurze.


STOPNIE SŁUŻBOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


KORPUS SZEREGOWYCH
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
STRAŻAK
(STR.)
STARSZY STRAŻAK
(ST. STR.)


KORPUS PODOFICERÓW
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
SEKCYJNY
(SEKC.)
STARSZY SEKCYJNY
(ST. SEKC.)
MŁODSZY OGNIOMISTRZ
(MŁ. OGN.)
OGNIOMISTRZ
(OGN.)
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
STARSZY OGNIOMISTRZ
(ST. OGN.)


KORPUS ASPIRANTÓW
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
MŁODSZY ASPIRANT
(MŁ. ASP.)
ASPIRANT
(ASP.)
STARSZY ASPIRANT
(ST. ASP.)
ASPIRANT SZTABOWY
(ASP. SZTAB.)


KORPUS OFICERÓW
OFICEROWIE MŁODSI
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
MŁODSZY KAPITAN
(MŁ. KPT.)
KAPITAN
(KPT.)
STARSZY KAPITAN
(ST. KPT.)
OFICEROWIE STARSI
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
MŁODSZY BRYGADIER
(MŁ. BRYG.)
BRYGADIER
(BRYG.)
STARSZY BRYGADIER
(ST. BRYG.)
GENERAŁOWIE
OZNAKA STOPNIA
(NA UBRANIU SPECJALNYM)
NAZWA STOPNIA
(SKRÓT)
NADBRYGADIER
(NADBRYG.)
GENERAŁ BRYGADIER
(GEN. BRYG.)